Eerste graad

Opleidingen < Eerste graad (A-stroom)

Eerste graad (A-stroom)

Onze eerste graad is gemeenschappelijk voor alle opleidingen. Zo krijg je de kans te ontdekken wat je graag doet én waar je goed in bent.

  • Je krijgt een heel pakket aan nautische technieken.
  • Je kan nog alle kanten uit. Je kan, maar hoeft niet in de scheepvaart verder te studeren.
  • We zetten erg in op vaardigheden en attitudes als leren samenwerken, initiatief tonen en verantwoordelijkheid nemen.

Wat leer je?

Eerste jaar (1A)

  • Wekelijks 22 instructie-uren voor de algemene vakken: je krijgt uitleg, past de nieuwe kennis toe en oefent de vaardigheden onder begeleiding in.
  • 3 flux-uren: je gaat begeleid zelfstandig aan de slag, op je eigen tempo en volgens je eigen niveau voor de basisvakken Nederlands, Frans en wiskunde. Je leert leren, plannen en kiezen.
  • 2 lesuren theoretische en praktische Nautische technieken
  • Een halve dag per week: je werkt aan projecten voor een mix van de vakken aardrijkskunde, Engels, geschiedenis, Nederlands, natuurwetenschappen, P.O., techniek en nautische technieken. Deze vakoverschrijdende projecturen krijg je telkens van 2 leerkrachten samen (co-teaching).

Tweede jaar (2A)

  • Je krijgt nog steeds remediëring bij je klascoach en co-teaching voor techniek en P.O.. Je leert 6 uren per week meer over specifieke domeinen zoals zeevaart, scheepswerktuigkunde en binnenvaart, zodat je in het derde jaar een doordachte studiekeuze kan maken.

Na de eerste graad?

Vanaf het derde jaar maak je een echte keuze, in een van volgende specialisaties. Ze hebben allemaal een gelijkwaardig niveau (“dubbele finaliteit”):

Vragen?

Wil je meer informatie? Wil je je inschrijven?

 

Onze leerlingen getuigen

Seppe

“Ik zit al van het eerste jaar op deze school, want ik wil later graag schipper worden op mijn eigen binnenvaartschip. Op zee ben je altijd lang van huis, dus ik vind de binnenvaart leuker. Ik vind het tof om zoveel verschillende dingen te leren. Onze leerkrachten leggen het heel goed uit. Ik kijk er telkens naar uit om met ons eigen opleidingsschip te varen!”