Maritieme technieken: Dek

Hou je het roer graag stevig in handen? Als matroos, stuurman of later als kapitein? Dan voel je je ongetwijfeld als een vis in het water tijdens de opleiding Maritieme technieken: Dek.

Tijdens een eerder theoretische opleiding leer je over nautische technieken, regelgevingen en veiligheidsnormen binnen de scheepvaart. En je leert the basics van werktuigkunde, zodat je ook wat inzicht hebt in de werking en het onderhoud van machines. Er gaat ook bijzondere aandacht naar het aanleren van specifieke attitudes: samenwerken in groep, nemen van verantwoordelijkheid, zorg voor materiaal, respect voor de natuur, zin voor nauwkeurigheid en veiligheid, optimale werkmethodes, doorzettingsvermogen en koelbloedigheid …  Want kiezen voor een job op het water, is ook de verantwoordelijkheid dragen voor het leven van je collega’s én voor het grote kapitaal dat aan je is toevertrouwd.

Na het 6de jaar Maritieme technieken: Dek kan je aan boord van een schip werken als aspirant-officier. Na voldoende praktische ervaring kan je doorgroeien tot officier, en uiteindelijk tot kapitein op schepen tot 3000 ton. Je kan er ook voor kiezen je verder te specialiseren in het hoger onderwijs. Zo groei je door tot gezagsvoerder op de grootste schepen.

Of je kiest voor voortgezet onderwijs in bv. logistiek.

Klik op de studiejaren voor meer informatie:

+ 1ste jaar: A

In het eerste, gemeenschappelijke oriëntatiejaar 1A, krijg je hoofdzakelijk algemene vakken en kan je ook al eens proeven van het leven op het water. We bouwen verder op de leerstof uit het basisonderwijs en je krijgt les van verschillende leerkrachten. We besteden veel aandacht aan STEM (Science, Technology, Engineering & Mathematics). Tijdens de nautische lessen gaan we dieper in op scheepvaart, zeemanschap en zeevaarttechnieken. Er staat een havenrondvaart op het programma tijdens de eerste week van het schooljaar. En er zijn verschillende maritieme uitstappen doorheen het schooljaar.

vak aantal lesuren
aardrijkskunde 2
Engels 2
Frans 4
geschiedenis 1
levensbeschouwelijk vak 2
LO 2
MO 1
natuurwetenschappen 1
Nederlands 5
PO 1
STEM nautisch 4
techniek 2
wiskunde 5
TOTAAL 32

+ 2de jaar: Maritieme technieken

In het tweede jaar Maritieme technieken maak je kennis met de wereld van de scheepvaart. Zo kan je afwegen welke optie je in het derde jaar kiest: Dek of Motoren. In dit tweede jaar krijg je een inleiding op:

 • werken met de zeekaart
 • nautische instrumenten
 • behandeling van lading
 • meteo
 • motoren, de motoronderdelen, de verschillende typen verbrandingsmotoren en hun toepassingsgebied
 • de werking van een stuurmachine en de verschillende systemen
 • verschillende scheepstypen
 • (maritiem) technisch tekenen en de basis van elektriciteit (spanning, stroom en weerstand)
 • het aftekenen van metalen met maatlat, schuifmaat, winkelhaak …
 • het snijden en zagen van materialen en het uitvoeren van onderhoudstaken
 • de gevaren op zee door het weer
vak aantal lesuren
aardrijkskunde 1
Engels 2
Frans 3
geschiedenis 2
levensbeschouwelijk vak 2
LO 2
natuurwetenschappen 2
nautische technieken 2
Nederlands 5
PO 1
scheepswerktuigkunde/ mech/ e-m 1
PV scheepswerktuigkunde/ mech/ e-m 2
techniek 2
PV nautische technieken 2
wiskunde 4
TOTAAL 32

+ 3de jaar: Maritieme technieken: Dek

In de tweede graad leer je verder alle technische, psychische en sociale vaardigheden die nodig zijn als dekofficier. Je bouwt verder op de basiskennis van de eerste graad. De klemtoon ligt op nautische technieken. Maar je proeft ook een beetje van het vakgebied scheepswerktuigkunde. Zo krijg je inzicht in de werking en het onderhoud van de machines. In de tweede graad staat het thema veiligheid centraal.

En de theorie, die leer je vlot toepassen in levensechte situaties tijdens de praktijklessen.

vak aantal lesuren
aardrijkskunde 1
EHBO project
Engels 2
Frans 2
geschiedenis 1
nautische instrumenten 2
levensbeschouwelijk vak 2
LO 2
meteo 1
natuurwetenschappen 1
navigatie 4
Nederlands 4
reglementen en organisatie op zee 2
wetten en veiligheid 2
scheepswerktuigkunde 1
scheepswerktuigkunde MAR 1
STEM elektra 2
wiskunde 3
zeemanschap 2
TOTAAL 36

+ 4de jaar: Maritieme technieken: Dek

In de tweede graad leer je verder alle technische, psychische en sociale vaardigheden die nodig zijn als dekofficier. Je bouwt verder op de basiskennis van de eerste graad. De klemtoon ligt op nautische technieken. Maar je proeft ook een beetje van het vakgebied scheepswerktuigkunde. Zo krijg je inzicht in de werking en het onderhoud van de machines. In de tweede graad staat het thema veiligheid centraal.

En de theorie, die leer je vlot toepassen in levensechte situaties tijdens de praktijklessen.

vak aantal lesuren
aardrijkskunde 1
cargo 1
Engels 2
Frans 2
geschiedenis 1
instrumenten 2
levensbeschouwelijk vak 2
LO 2
meteo 1
natuurwetenschappen 1
navigatie 4
Nederlands 4
stabiliteit 1
reglementen en organisatie op zee 2
scheepswerktuigkunde 1
wetten en veiligheid 2
STEM nautisch 2
wiskunde 3
zeemanschap 2
TOTAAL 36

+ 5de jaar: Maritieme technieken: Dek

In de derde graad is het alle hens aan dek om je kennis en vaardigheden van de tweede graad verder uit te diepen. Het thema navigeren staat centraal. Door stages en werkplekleren krijg je een beter inzicht in het beroep. Je bereidt je optimaal voor op alle realistische situaties op zee door te oefenen met simulatoren voor communicatie en navigatie.

vak aantal lesuren
aardrijkskunde 1
cargo 2
communicatie en SAR 2
Engels 2
Frans 2
geschiedenis 1
nautische instrumenten 1
levensbeschouwelijk vak 2
LO 2
management 1
manoeuvres en techniek 2
meteo 1
navigatie 5
Nederlands 3
reglementen en organisatie op zee 2
wetten en veiligheid 2
stabiliteit 2
actuele vraagstukken maritiem 1
wiskunde 2
TOTAAL 36

+ 6de jaar: Maritieme technieken: Dek

In de derde graad is het alle hens aan dek om je kennis en vaardigheden van de tweede graad verder uit te diepen. Opnieuw is er een focus op veiligheid en teamwork. In het 6de jaar werk je aan een GIP (=geïntegreerde eindproef) waarin je al je vakkennis en vaardigheden toont aan een externe jury.

vak aantal lesuren
aardrijkskunde 1
cargo 2
communicatie en SAR 2
meteo 1
Engels 2
Frans 2
geschiedenis 1
nautische instrumenten 1
levensbeschouwelijk vak 2
LO 2
management 1
manoeuvres en techniek 2
navigatie 5
Nederlands 3
reglementen en organisatie op zee 2
wetten en veiligheid 2
stabiliteit 2
actuele vraagstukken maritiem 1
wiskunde 2
TOTAAL 36