Opleidingen

boeiende opleidingen met werkzekerheid

hoogtechnologische infrastructuur

docenten met veel praktijkervaring

veel praktijk, uitstappen en stage

GO! De Scheepvaartschool – Cenflumarin biedt

 • gespecialiseerd secundair onderwijs (voor een opleiding tot aspirant-officier, aspirant-scheepswerktuigkundige of aspirant-schipper in de binnenvaart);
 • maritieme opleidingen voor volwassenen.

Vragen over onze opleidingen?

Contacteer ons

Secundair onderwijs

De eerste graad is gemeenschappelijk voor alle opleidingen. Zo krijg je de kans te ontdekken wat je graag doet én waar je goed in bent. Bovendien wordt het eerste jaar vanaf september 2019 gemoderniseerd.

Modernisering secundair onderwijs – onze aanpak In het schooljaar 2019-2020 start voor alle secundaire scholen een grote vernieuwingsoperatie. De ambitie van de Vlaamse overheid is om aan elke leerling het beste onderwijs te bieden, op maat van zijn talenten, interesses en mogelijkheden. Wij zien deze hervorming als een uitgelezen kans om ons nog sterker te profileren als nautisch onderwijs en onze kwaliteit nog verder te verhogen.
 • De eerste stap zetten we met de hervorming van 1A. In de lessentabellen kan je zien dat er weinig verandert voor heel wat vakken. Deze worden gegeven in 23 instructie-uren. De leerlingen krijgen er uitleg, passen de nieuwe kennis toe en oefenen de vaardigheden onder begeleiding in. Waar nodig wordt er gedifferentieerd. Daarnaast zijn er 3 flux-uren. Hierin gaan de leerlingen begeleid zelfstandig aan de slag, op hun eigen tempo en volgens hun eigen niveau. Deze uren zijn gekoppeld aan de basisvakken Nederlands, Frans en wiskunde. Er wordt tegelijk ook gewerkt aan belangrijke vakoverstijgende vaardigheden zoals leren leren, leren plannen en leren kiezen.
 • We focussen natuurlijk ook op het maritieme karakter van onze school. Gedurende 2 lesuren per week leren we de jongeren theoretische en praktische Nautische Technieken aan. Een halve dag per week wordt gespendeerd aan projecten. Deze projecturen worden telkens door twee leerkrachten samen gegeven (co-teaching), in wisselende combinaties. Dit levert een interessante, flexibele mix op van de vakken aardrijkskunde, Engels, geschiedenis, natuurwetenschappen, P.O., techniek en -uiteraard- nautische technieken.
 • Om het geheel overzichtelijk te houden, verdelen we het schooljaar in 4 blokken met telkens een centraal thema: stromen / reizen / varen / bewegen.
  Op termijn organiseren we 3 evenwaardige studierichtingen met dubbele finaliteit (die dus voorbereiden op zowel de arbeidsmarkt als op het hoger onderwijs): maritieme technieken dek, maritieme technieken motoren en binnenvaarttechnieken. De huidige beroepsopleiding Rijn- en binnenvaart verdwijnt stilaan. Enkel de derde graad Binnenvaart zal blijven bestaan, ingericht onder de vorm van duaal leren. Via binnenvaarttechnieken zal je afstuderen met de competenties van stuurman, via duaal leren word je een ervaren matroos.
  We hebben er vertrouwen in dat we op deze manier helemaal binnen onze missie & visie blijven en de leerlingen een boeiend en leerrijk pakket kunnen aanbieden.
  Bij ons vaar je naar je diploma!
  Roel Buisseret, directeur
 • Je krijgt een heel pakket aan nautische technieken.
 • Je kan nog alle kanten uit. Je kan, maar hoeft niet in de scheepvaart verder te studeren.
 • We zetten erg in op vaardigheden als leren samenwerken, verantwoordelijkheid nemen enz.

Vanaf het derde jaar maak je een echte keuze, in een van volgende specialisaties. Ze hebben allemaal een gelijkwaardig niveau:

Remi (6 Maritieme technieken – Motoren):

 

“Een groot deel van mijn familie werkt in de scheepvaart: als mecanicien, onderofficier bij de marine, kapitein enz. Voor mij was deze opleiding dus een logische keuze. Vooral de richting motoren interesseert me enorm, omdat ik me graag in de werking verdiep. Het is echt cool hoe mensen op het idee zijn gekomen om zoiets te maken. We werken hier ook met simulatoren. Zo kunnen we gemakkelijk technische tekeningen leren lezen. Als ik afgestudeerd ben, wil ik heel graag op zee werken, als scheepswerktuigkundige bij DEME of de marine. Het spreekt me erg aan om zolang weg te zijn van huis, niets van land te zien … Dat geeft een speciaal gevoel. De verloning is in de scheepvaart ook heel goed. Maar ik doe het vooral omdat ik het graag doe en het avontuurlijk is.”

Maritieme opleidingen voor volwassenen

 

Bij de Scheepvaartschool-Cenflumarin volg je korte maritieme opleidingen.

 • Je kan bij ons terecht voor bestaande cursussen of cursussen op maat. Contacteer ons voor meer informatie.
 • De cursussen zijn heel praktijkgericht.
 • Bepaalde onderdelen kan je gedeeltelijk via thuisstudie volgen.

VHF