Onze visie / troeven

GO! De Scheepvaartschool – Cenflumarin (Centrum voor Fluvio-Maritieme Instructie) is een eigentijdse school voor nautisch en maritiem onderwijs op de Antwerpse Linkeroever. Bij ons volg je gespecialiseerd secundair onderwijs, zowel voor een opleiding tot officier wachtoverste (na 12 maanden effectieve vaart), scheepswerktuigkundige of binnenschipper, als voor externe opleidingen.

Als je een van onze maritieme opleidingen gevolgd hebt, kan je direct in de sector aan de slag. Je kan ook vaarervaring opdoen en zo doorgroeien tot kapitein op schepen tot 3000 ton GRT. En je kan bovendien verder studeren, bijvoorbeeld aan de Hogere Zeevaartschool in Antwerpen.

Via onze opleiding in Rijn- en Binnenvaart kan je je verder specialiseren in Beperkte kustvaart (estuaire vaart).

Onder het motto “Volle vaart vooruit” staan we voor een volwaardig modern centrum voor nautische opleidingen, ISO-gecertificeerd, met de blik op de toekomst en met het volle vertrouwen dat onze leerlingen hun plaats verdienen in de brede wereld van haven, scheepvaart en binnenvaart.

Specifiek en gespecialiseerd

Met zo’n 130 leerlingen, 25 leerkrachten en 20 medewerkers is onze school een veilige leerhaven. Iedereen kent er iedereen. In het eerste en tweede jaar krijg je les van een beperkt aantal leerkrachten. Op die manier verloopt de overgang van de basisschool naar het secundair onderwijs geleidelijk aan. Leerkrachten kunnen ook gemakkelijker de vorderingen van leerlingen volgen en bijsturen waar nodig. Er is fulltime leerlingenbegeleiding, zodat niemand uit de boot valt.

Teamwork

We gaan er samen voor. Door samen te werken en samen te leven. Met leerlingen die allemaal in hetzelfde schuitje zitten. Dat gebeurt tijdens de lessen, maar ook tijdens buitenschoolse activiteiten en vaarten. Geregeld bezoeken we tentoonstellingen en wonen we film-, toneel- en muziekvoorstellingen bij. Er is een sportdag, een teambuildingdag, een havenrondvaart met het schoolschip Themis II, een bezoek aan Technopolis of een waterbouwkundig laboratorium, bedrijfsstages, brand- en reddingsoefeningen.

Onze school staat voor een leuke sterke leeromgeving, maar ook voor toewijding aan de sector van de scheepvaart. Vanaf het derde jaar dragen de leerlingen een uniform. We hechten ook veel belang aan respect voor ieders mening. De Scheepvaartschool – Cenflumarin behoort immers tot het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Het GO! wil vrije mensen vormen met een open geest. Los van vooroordelen. Elementaire waarden als ‘openheid’, ‘verdraagzaamheid’ en ‘verantwoordelijkheid’ vormen de ankerpunten van onze school.

Modern en innovatief

De moderne scheepvaart staat voor hypermoderne technologie: de school gebruikt simulatoren voor communicatie, binnenvaartnavigatie en werktuigkunde. En ze verandert in snel tempo. De school speelt in op de evoluties en regelgevingen m.b.t. de scheepvaart, zowel nationaal als internationaal. Én we hebben een heel netwerk van belangrijke partners uit de maritieme sector. Zo houden we ook daar de vinger aan de pols. We maken bijvoorbeeld deel uit van Edinna, een samenwerkingsverband van Europese binnenvaartscholen.

Onze school bevindt zich op het domein van campus Leerhaven. Het is een gloednieuwe school met moderne infrastructuur. Een groepering van bestaande scholen met een rijke traditie en expertise, stevig verankerd op één nieuwe locatie: Linkeroever (Antwerpen). Je kan er terecht van kleuter tot volwassene. Meer info vind je op de website van campus Leerhaven.

20151007-campus-leerhaven-logo

 

 

 

Werkzekerheid

Onze school bereidt leerlingen voor op een job als stuurman of schipper. En met succes. Met de specifieke kennis en vaardigheden die je tijdens de opleiding leert, kan je onmiddellijk aan de slag. Of je volgt een verdere opleiding tot kapitein of hoofdwerktuigkundige.

Als je kiest voor een opleiding in de scheepvaart of in de havensector, kies je immers voor werkzekerheid. Er zijn talloze openstaande vacatures en vele studenten hebben -zelfs voor hun opleiding is afgerond- al aanbiedingen op zak. De scheepvaart en logistieke sector betalen goed en bieden doorgroeimogelijkheden.