Onze missie en visie

GO! De Scheepvaartschool – Cenflumarin is een eigentijdse school voor nautisch en maritiem onderwijs op de Antwerpse Linkeroever.

MISSIE

 

GO! De Scheepvaartschool stelt zich als missie leerlingen op te leiden tot competente jongvolwassenen die hun verantwoordelijkheid kunnen opnemen in de samenleving, in een maritieme omgeving of aan boord van een schip.

GO! De Scheepvaartschool wil een kwaliteitsvolle referentie zijn voor iedereen die vaart. We zijn trots op onze leerlingen en streven ernaar dat de leerlingen trots kunnen zijn op hun school en op zichzelf.

 

VISIE

Onze leerlingen – of ze nu kiezen voor de binnenvaart of voor de zeevaart – komen naar school om te leren. Dat doen ze op onze opleidingsschepen en in de echte wereld, en niet alleen op de schoolbanken.

Op school bieden we alle leerlingen een stevig pakket algemene vakken aan, waardoor ze de nodige kennis en vaardigheden ontwikkelen op het vlak van talen, wiskunde, technologie en wetenschappen. Naast algemene en levensbeschouwelijke vorming krijgen ze een onderbouwd aanbod aan beroepsgerichte theoretische leerdoelen.

Praktijk is een kwestie van veel oefenen. Dat doen we op school in de mate van het mogelijke, maar vooral aan boord van onze eigen opleidingsschepen Themis II en Tijl en schepen van partners. De leerlingen gaan geregeld op bezoek bij nautische organisaties en bedrijven. Hoe verder ze vorderen in hun schoolloopbaan, hoe meer ze kennis maken met het leven zoals het werkelijk is, onder meer via stages en werkplekleren.

Daarbij is een goede attitude natuurlijk erg belangrijk. We begeleiden hen in het ontwikkelen van een positief-kritische, geëngageerde, verantwoordelijke, verdraagzame, leergierige en creatieve houding en in het opbouwen van sociale vaardigheden op school en aan boord.

We verwachten van onze leerlingen een groeiende zelfstandigheid in hun leerproces, want ook wanneer de school eindigt, gaat het leren verder.

We bieden al onze leerlingen excellent onderwijs. We werken kostenbewust en communiceren eerlijk en transparant over ons schoolbeleid.

We houden rekening met technologische innovaties en maatschappelijke ontwikkelingen in een internationale context. Onze leerkrachten scholen zich voortdurend bij om hun pedagogische, didactische en vakinhoudelijke inzichten steeds verder te ontwikkelen en steeds beter toe te passen.

We opteren voor een competentie-ontwikkelende aanpak, waarbij we kennis, vaardigheden en attitudes geïntegreerd aanbieden in zo authentiek mogelijke contexten.

 

Volle vaart vooruit!

20151007-campus-leerhaven-logo

 

 

 

Werkzekerheid

Onze school bereidt leerlingen voor op een job als stuurman of schipper. En met succes. Met de specifieke kennis en vaardigheden die je tijdens de opleiding leert, kan je meestal onmiddellijk aan de slag. Of je volgt een verdere opleiding tot kapitein of hoofdwerktuigkundige.

Als je kiest voor een opleiding in de scheepvaart of in de havensector, kies je immers voor werkzekerheid. Er zijn talloze openstaande vacatures en vele studenten hebben -zelfs voor hun opleiding is afgerond- al aanbiedingen op zak. De scheepvaart en logistieke sector betalen goed en bieden doorgroeimogelijkheden.