Begeleiding

De klassenraad

Alle leerkrachten van een klas evalueren geregeld de prestaties en de houding van de leerlingen. In juni beslist de klassenraad of de leerling geslaagd is en geeft advies voor de verdere studies.

De leerlingenbegeleiding

Hier kan je terecht i.v.m. studiemoeilijkheden en andere persoonlijke problemen.

Het CLB-team

Het CLB-team volgt de schoolcarrière van de leerlingen en geeft advies rond studiekeuze of leerstoornissen.

Oudercontact

Enkele keren per jaar kan je als ouder de leervorderingen en de houding van je kind bespreken met de leerkrachten en de leerlingenbegeleiding. Maar je kan natuurlijk doorheen het schooljaar ook communiceren of een afspraak maken via smartschool.

Leerbegeleiding

We hechten veel belang aan het zelfstandig studeren. De leerlingen leren tijdens de lessen hoe ze de leerstof best verwerken. Wie daarbij moeilijkheden ondervindt, mag rekenen op extra begeleiding.